O¶rodki transplantacyjne

Województwo: 
Zakres dzia³alno¶ci: 
Szczecin Gdańsk Bydgoszcz Bia³ystok Warszawa Lublin Morawica £ód¼ Sieradz Kraków Sosnowiec Bytom Zabrze Katowice Wroc³aw Poznań Szczecin Gdańsk Bydgoszcz Bia³ystok Warszawa Lublin £ód¼ Kraków Bytom Zabrze Katowice Wroc³aw Poznań Szczecin Warszawa Wroc³aw Warszawa Katowice Gdańsk Warszawa Lublin Kraków Katowice Wroc³aw Poznań Warszawa Kraków Zabrze Szczecin Gdańsk Warszawa Lublin £ód¼ Sieradz Kraków Sosnowiec Katowice Wroc³aw Warszawa Lublin Morawica Kraków Zabrze Katowice Warszawa Wroc³aw Wroc³aw Wroc³aw Wroc³aw Wroc³aw Bydgoszcz Bydgoszcz Lublin Lublin Lublin Lublin Lublin £ód¼ Sieradz £ód¼ £ód¼ Sieradz Kraków Kraków Kraków Kraków Kraków Kraków Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Bia³ystok Bia³ystok Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Bytom Sosnowiec Zabrze Katowice Bytom Zabrze Katowice Katowice Katowice Zabrze Sosnowiec Katowice Zabrze Katowice Morawica Morawica Poznań Poznań Poznań Szczecin Szczecin Szczecin Szczecin