Oświadczenie Woli

Imię


Nazwisko


Data urodzenia


PESEL


Adres zamieszkania
Moją wolą jest, by w przypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym.

Informuję także, że o swojej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.Czytelny podpis
"Każdy przeszczep organu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej. Szlachetność takiego gestu polega na tym, że jest on prawdziwym aktem miłosierdzia dla drugiego człowieka"

Ojciec Święty Jan Paweł II, 29 sierpnia 2000 roku

Drukuj