Prawo

Rozporządzenie w sprawie znakowania

Rozporządznie w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozporządzenie w sprawie Ośrodków Dawców Szpiku

Rozporządzenie w sprawie Ośrodków Kwalifikujących do przeszczepienia

Rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień

Rozporządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE

Nowelizacja Ustawy Transplantacyjnej

ROZPRZĄDZENIE W SPRAWIE BADAŃ ŻYWYCH DAWCÓW

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KRAJOWEGO REJESTRU PRZESZCZEPIEŃ

ROZPRZĄDZENIE W SPRAWIE KRAJOWEJ LISTY OCZEKUJĄCYCH

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KANDYDATA NA DAWCĘ

STATUT KRAJOWEJ RADY TRANSPLANTACYJNEJ

DYREKTYWA 2004/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

USTAWA TRANSPLANTACYJNA