Społeczeństwo

Opinie o Przeszczepianiu Narządów 2005

Logo CBOSBS/161/2005
KOMUNIKAT Z BADAŃ
WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005
 
 

OPINIE O PRZESZCZEPIANIU NARZĄDÓW
 
□ Akceptacja   przeszczepiania   narządów   pobranych   od   osób
zmarłych jest w polskim społeczeństwie niemal powszechna
(87%).   Stosunkowo   niewielka   grupa   badanych   (7%)   nie
aprobuje tej metody leczenia.
□ Trzy czwarte Polaków (74%, w porównaniu z rokiem 2003
spadek o 8 punktów) deklaruje, że zgodziłoby się, aby po ich
śmierci pobrano z ich ciał narządy w celu przeszczepienia
innym.   Blisko   co   szósty  (17%,   wzrost  o  4   punkty)  nie
wyraziłby takiej zgody.
□ Mimo   pozytywnego   stanowiska  Kościoła,   aż  jedna   piąta
ankietowanych (20%) uważa, że przeszczepianie narządów jest
sprzeczne  z  religią katolicką.   Prawie  dwie  trzecie  (63%)
wyraża przeciwną opinię na ten temat,  a co szósty (17%)
nie ma zdania.
□ W naszym kraju przeważa opinia, że...

czytaj wiecej


Postawy Wobec Transplantacji Narządów 2003

BS/171/2003
POSTAWY WOBEC TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW
KOMUNIKAT Z BADAŃ
WARSZAWA, LISTOPAD 2003

 

 


■ W   Polsce   akceptacja   przeszczepiania  narządów   pobranych
od osób zmarłych jest powszechna (90%).
■ Zdecydowana    większość    Polaków    (82%)    deklaruje,    że
zgodziłaby się, aby po śmierci pobrano z ich ciał narządy w celu
przeszczepienia innym. Jedynie co ósmy (13%) nie wyraziłby
takiej zgody.
■ Ponad cztery piąte ankietowanych (86%) w przypadku śmierci
osoby bliskiej  nie  sprzeciwiłoby  się pobraniu jej  narządów
do przeszczepów, jeśli wiadomo, że nie miała ona nic przeciwko
temu. Znacznie mniej badanych (66%) nie sprzeciwiłoby się
pobraniu narządów, gdy wola osoby zmarłej nie jest znana,
prawie jedna czwarta zaś (23%) wyraziłaby sprzeciw. Natomiast
niemal co piąty respondent (18%) nie sprzeciwiłby się pobraniu
narządów  w  celu ratowania komuś  życia...

czytaj wiecej


Postawy wobec przeszczepu narządów 2002

IPSOS


Raport z badań
Opracowanie:
dr Alina Kośmider-Cichomska
Warszawa, Sierpień 2002


Wprowadzenie

Niniejszy raport stanowi opracowanie wyników badania realizowanego z inicjatywy Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia i Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie.
Celem badania było poznanie postaw i opinii różnych grup społecznych na temat przeszczepiania narządów.
Badaniem objęto pięć kategorii respondentów:
1/ 1000-osobową reprezentatywną próbę Polaków w wieku 15 lat i więcej
2/ studentów różnych kierunków studiów reprezentujących różne uczelnie na terenie kraju (N=965)
3/ studentów medycyny reprezentujących różne uczelnie medyczne na terenie kraju (N=1006)
4/ lekarzy pracujących na oddziałach intensywnej terapii, neurochirurgii i neurologii w kilkudziesięciu szpitalach zlokalizowanych na terenie całego kraju (N=800)
5/ średni personel medyczny z oddziałów...

czytaj wiecej


Przeszczepy Rodzinne

Transplantologia –  z przeszłości w przyszłość
Kilka słów o historii…
Transplantologia jako dział medycyny rozwinęła się w celu poszukiwania wyjaśnień niepowodzeń przeżycia przeszczepów. Pierwszym narządem, który przeszczepiono u ludzi była nerka. Stało się tak z powodu prostej anatomii jej unaczynienia, łatwej oceny czynności oraz faktu, że jest to organ parzysty.
Pierwsze udane przeszczepienie nerki od spokrewnionego dawcy (bliźniaka) wykonał w 1954 roku w USA dr Joseph Murray.
Rozwój transplantologii urzeczywistnił odwieczne marzenia człowieka aby móc przezwyciężyć niektóre śmiertelne choroby - móc pomarzyć o nieśmiertelności…
Dzisiaj…