Ubezpieczenie

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA DAWCÓW ORGANÓW

    Fundacja Zjednoczeni dla Transplantacji i Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. rozpoczęły współpracę w zakresie ubezpieczenia na życie obejmującego ochronę żywych dawców nerek i fragmentów wątroby. Dzięki inicjatywie Fundacji ten unikalny w skali kraju program jest już dostępny bezpłatnie dla dawców we wszystkich ośrodkach transplantacyjnych w Polsce.

    Suma ubezpieczenia oferowanego przez Allianz Polska S.A. wynosi 30.000 zł w przypadku zgonu oraz 15.000 zł w przypadku poważnego zachorowania (udar mózgu, zawał serca, zatorowość płuc) i obowiązuje przed 3 miesiące od podpisania przez dawcę deklaracji o przystąpieniu do ubezpieczenia (w załączeniu).

    Wypełniony druk deklaracji prosimy przesłać pocztą na adres Fundacji Zjednoczeni dla Transplantacji na około 10 dni przed planowanym zabiegiem przeszczepienia od żywego dawcy. Po otrzymaniu zgłoszenia zawiadomimy T.U. Allianz S.A., podając imię i nazwisko dawcy.

Adres Fundacji Zjednoczeni dla Transplantacji:

Ul. Nowogrodzka 59, pawilon XI c
02-006 Warszawa
Tel./fax. (22) 625 45 77