Dzień Donacji i Transplantacji 2018

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego DZIEŃ DONACJI I TRANSPLANTACJI - 26 PAŹDZIERNIKA

 

Dnia 26 października br. już po raz trzynasty obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji (ang. World Day for Organ Donation and Transplantation, WDODT). Po raz pierwszy obchodzony był w 2005 roku w Genewie, w przeddzień XII zjazdu Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Narządów (ESOT). W obchodach uczestniczyli przedstawiciele Rady Europy, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Towarzystwa Transplantacyjnego (TTS), politycy oraz reprezentanci organizacji pacjentów. Tego dnia na całym świecie odbywają się różnego rodzaju akcje i wydarzenia popularyzujące ideę donacji i transplantacji narządów.
Z inicjatywy Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
tego dnia dojdzie do spotkania lekarzy, transplantologów, dawców, biorców oraz ich rodzin wraz z przyjaciółmi, tak aby połączyć różne wymiary doświadczeń w jeden wspólny głos poparcia dla donacji i transplantacji narządów.
Ideą obchodów Światowego Dnia Donacji i Transplantacji jest szeroko rozumiana popularyzacja tematu transplantologii, w tym poszerzanie świadomości społecznej na temat transplantacji.
Jest to również niepowtarzalna okazja do podejmowania powszechnej dyskusji i kształtowania opinii publicznej w oparciu o rzetelne, merytoryczne informacje na temat przeszczepiania narządów.
To szansa budowania świadomości wśród przyszłych potencjalnych dawców, kształtowania postaw wobec możliwości przekazania narządów, zarówno za życia jak i po śmierci, a także akceptacji dla takich decyzji. Jednocześnie jest to czas, aby w sposób szczególny docenić wszystkich dawców narządów, ich rodziny, często aktywnie uczestniczące w procesie leczenia, koordynatorów transplantacyjnych, lekarzy-transplantologów, których praca i zaangażowanie ratuje życie i zdrowie ludzi.
Nieprzerwanie wzrasta liczba pacjentów, dla których przeszczepienie narządu stanowi jedyną szansę na normalne funkcjonowanie, a czasem nawet na życie. Niestety liczba narządów do transplantacji nie pozwala na zapewnienie pomocy wszystkim chorym - dawców wciąż jest za mało.
Szczególne znaczenie wydarzeniu nadaje obecność pacjentów - biorców narządów, dawców nerek, a także chorych oczekujących na transplantację oraz ich rodzin, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.
Pamiętajmy, że zmiana świadomości społecznej może nastąpić dzięki połączeniu pasji, pracy i zaangażowania wielu osób, zarówno lekarzy wszystkich dziedzin, koordynatorów, całego zespołu transplantacyjnego, pacjentów i ich rodzin, przyjaciół, a także wszystkich, którym transplantologia jest bliska sercu. Dzięki takim działaniom możemy wspólnie budować świadomość społeczną dotyczącą pobrań i przeszczepień narządów od dawców zmarłych i żywych w celu ratowania życia naszym bliskim.
MIEJSCE SPOTKANIA: SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE, PAWILON 1A, SALA SEMINARYJNA, PARTER

więcej o wydarzeniu: Facebook