Transplantacja Specjalizacje lekarskie Toksykolog – czym się zajmuje?

Toksykolog – czym się zajmuje?

toksykolog

Toksykolog jest lekarzem, którego można określić jako medycznego detektywa. Wszystko dlatego, że łączy on wiedzę farmaceuty, chemika oraz lekarza. Posiada on szeroki zakres wiedzy o czynnikach, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

Toksykolog – czym się zajmuje?

Toksykolog, określany również mianem medycznego detektywa, zajmuje się wykrywaniem toksyn w ciele człowieka, materiałach biologicznych pochodzenia zwierzęcego, lekach czy środkach pielęgnacyjnych oraz żywności. Zatem jego głównym zajęciem jest określanie czynników toksycznych w nowych związkach chemicznych.

W ramach dziedziny toksykologii przeprowadzane są różne, rozmaite badania. Analiza toksykologiczna polega na ustaleniu obecności i poziomu stężenia toksycznych związków chemicznych. Toksykolog wykonuje ekspertyzy epidemiologiczne, udziela różnych  konsultacji oraz tworzy ekspertyzy. Jego praca jest niezwykle ważna w momencie zagrożenia toksykologicznego.

Badanie toksykologiczne

Badanie toksykologiczne zalecane jest w przypadku podejrzenia zatrucia związkami toksycznymi lub wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że pacjent może być pod wpływem środków odurzających. Wykonanie takiego badanie zleca się również w momencie, kiedy trudno jednoznacznie określić przyczynę zgonu.

Samo badanie polega na dokładnej analizie składu chemicznego tkanek pochodzących z ludzkiego organizmu. Mowa tu m.in. o włosach, skórze, a przede wszystkim zaangażowane są w to różne płyny, np.: mocz, płyny ustrojowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, czy krew. Każdy materiał może być głównym źródłem informacji na temat przyjętych toksyn.

Choć na ten moment oddziałów toksykologicznych jest mało, to ciągle powstają nowe. Ich budowa wynika z dużych chęci na badania toksykologiczne dla wielu różnych instytucji społecznych. Toksykologia jest odpowiedzialną specjalizacją, bowiem często lekarze muszą udzielać ekspertyz w sprawach sądowych. Nierzadko toksykolog jest osobą, której opinia jest podstawą do wydania wyroku.

Rodzaje toksykologii

  • Toksykologia sądowa – skupia się na wykonywaniu ekspertyz toksykologicznych. Zajmuje się m.in. substancjami chemicznymi, których spożycie i posiadanie związane jest z wykroczeniem lub przestępstwem. Do najważniejszych zadań toksykologa w tej dziedzinie, zalicza się analizę substancji uzależniających.
  • Toksykologia użytkowa – bada powszechnie wykorzystywane środki chemiczne. Mowa tu o związkach chemicznych wykorzystywanych przez ludzi świadomie, np. pestycydy, środki konserwujące, leki.
  • Toksykologia środowiskowa – rozbudowana dziedzina, która bada związki chemiczne środowiska egzystencji ludzi i zwierząt. Dzieli się ją na toksykologię przemysłową, ekotoksykologię oraz pozaprzemysłową.
  • Toksykologia kliniczna – wiąże się z ostrymi zatruciami, problemami diagnostyki i leczenia. Wyróżnia się wśród nich: zawodowe, przypadkowe oraz samobójcze. Wszystkie czynniki  toksyczne można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy tych, dla których istnieje swoiste leczenie lub odtrutka. Natomiast druga opiera się na tych, dla których nie ma swoistego leczenia.

Analiza substancji szkodliwych

Po pobraniu odpowiednich materiałów, przychodzi czas na ich analizę. Polega ona na zbadaniu płynów ustrojowych pacjenta lub pobranych próbek włosa czy skóry. Najczęściej wykorzystuje się krew oraz mocz. Jednak w przypadku osób zmarłych pobiera się również płyn z gałki ocznej i żółci. Analizę takich substancji przeprowadzają biegli w sprawach sądowych, specjaliści na potrzeby medycyny pracy, a także Ci, którzy zajmują się koniecznością ratowania zdrowia lub życia. Badanie oraz sama analiza wymaga od lekarza szerokiej wiedzy w zakresie farmaceuty, chemika oraz lekarza. Obeznanie w temacie jest niezbędne do słusznych stwierdzeń.

Comments are closed.