Transplantacja Specjalizacje lekarskie Neuropatolog – specjalista w badaniu i leczeniu chorób układu nerwowego

Neuropatolog – specjalista w badaniu i leczeniu chorób układu nerwowego

neuropatolog

Neuropatolog to lekarz specjalizujący się w diagnostyce, leczeniu i badaniu chorób układu nerwowego o podłożu neuropatycznym. W swojej pracy neuropatolog korzysta z różnych metod diagnostycznych, takich jak elektromiografia, badania obrazowe, a także testy neurologiczne.

Kim jest neuropatolog?

Neuropatolog to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu, leczeniu i badaniu chorób układu nerwowego, które wynikają z uszkodzenia nerwów, czyli chorób neuropatycznych. Neuropatologowie zajmują się różnymi schorzeniami, do ich zadań należy przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem, przeprowadzenie dokładnego badania neurologicznego oraz interpretacja wyników badań diagnostycznych, takich jak elektromiografia czy badania obrazowe.

Kiedy zgłosić się na wizytę do neuropatologa?

Wizytę u neuropatologa warto rozważyć w przypadku wystąpienia objawów neuropatycznych:

 • zaburzeń czucia,
 • drętwienia,
 • mrowienia,
 • bólu,
 • osłabienia mięśni, zwłaszcza w kończynach

Objawy te mogą wskazywać na różne choroby neuropatyczne. Warto również udać się do neuropatologa w przypadku chorób ogólnoustrojowych, które mogą wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego, takich jak cukrzyca, toczeń, choroba Gravesa-Basedowa czy stwardnienie rozsiane. Ponadto, osoby z rodzinami obciążonymi chorobami neuropatycznymi lub chorobami genetycznymi układu nerwowego powinny również skonsultować się z neuropatologiem w celu wczesnego wykrycia i leczenia ewentualnych schorzeń.

Co leczy neuropatolog?

Neuropatologowie leczą różne schorzenia, takie jak neuropatie cukrzycowe, toksyczne, bóle neuropatyczne, choroba Charcota-Mariego-Tootha, choroba Huntingtona i wiele innych. Do zadań neuropatologa należy przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem, dokładne badanie neurologiczne oraz interpretacja wyników badań diagnostycznych. Po postawieniu diagnozy neuropatolog może przepisać leki, zalecić fizjoterapię lub inny rodzaj terapii, której celem jest zmniejszenie objawów i poprawa jakości życia pacjenta.

Jak wygląda wizyta w gabinecie neuropatologa?

Wizyta u neuropatologa zazwyczaj zaczyna się od dokładnego wywiadu dotyczącego dolegliwości pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia. Neuropatolog może pytać o dolegliwości bólowe, zaburzenia czucia, problemy z koordynacją ruchową, osłabienie mięśni czy problemy z pamięcią. Po wywiadzie przeprowadzane jest dokładne badanie neurologiczne, podczas którego neuropatolog sprawdza odruchy, reakcję na bodźce i ocenia siłę mięśni.

W celu dokładniejszej diagnozy neuropatolog może zlecić szereg badań diagnostycznych. Na podstawie wyników badań neuropatolog stawia diagnozę i podejmuje decyzję o dalszym leczeniu. Wizyta u neuropatologa może trwać od 30 do 60 minut w zależności od skomplikowania przypadku. W trakcie wizyty pacjent może zadawać pytania dotyczące swojego stanu zdrowia, leczenia i innych kwestii związanych z chorobą neuropatyczną.

Jakie badania zleca neuropatolog?

Neuropatolog może zlecić szereg badań diagnostycznych w celu dokładnej diagnozy choroby neurologicznej. Przykładowe badania, jakie może zlecić neuropatolog:

 • Elektromiografia (EMG) – badanie polega na rejestrowaniu impulsów elektrycznych w mięśniach i nerwach, co pozwala na ocenę funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego.
 • Badanie przewodnictwa nerwowego – umożliwia ocenę szybkości przewodzenia sygnałów nerwowych przez nerwy.
 • Tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI) – badania te pozwalają na uzyskanie obrazu struktur wewnętrznych mózgu i rdzenia kręgowego.
 • Badania laboratoryjne – w zależności od rodzaju choroby neurologicznej, neuropatolog może zlecić badania krwi, mocz, kału czy płynu mózgowo-rdzeniowego w celu wykluczenia lub potwierdzenia konkretnej choroby.
 • Testy neuropsychologiczne – pozwalają na ocenę funkcjonowania mózgu w zakresie poznawczym, takie jak pamięć, uwaga czy zdolność do planowania i podejmowania decyzji.
 • Badania obrazowe innych narządów – neuropatolog może zlecić badania obrazowe innych narządów, takich jak serce czy płuca, aby wykluczyć inne choroby, które mogą mieć wpływ na układ nerwowy.

Wszystkie te badania pozwalają neuropatologowi na dokładną diagnozę choroby neurologicznej i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *