Transplantacja Specjalizacje lekarskie Praca w służbie zdrowia – Jak zostać pielęgniarką?

Praca w służbie zdrowia – Jak zostać pielęgniarką?

jak zostac pielegniarka

Aby zostać pielęgniarką, konieczne jest zdobycie nie tylko wiedzy, ale również sporych umiejętności. Wyższe studia kierunkowe i doświadczenie w tym zawodzie są niezwykle ważne. Jednak powołanie, empatia, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym są równie istotne w pracy pielęgniarki.

Jak zostać pielęgniarką?

Aby zostać pielęgniarką, nie wystarczy już 5-letnie liceum medyczne. Od 2005 roku, na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, konieczne jest ukończenie wyższej uczelni – kierunek pielęgniarstwo. https://www.gowork.pl/praca/pielegniarka;st Aby rozpocząć pracę jako pielęgniarka, należy ukończyć I stopień studiów medycznych. Takie studia trwają 3 lata, podzielone są na 6 semestrów. W trakcie studiowania konieczne jest także odbycie praktyk – 1200 godzin. Dodatkowo każda pielęgniarka, może zdecydować się na studia magisterskie trwające 2 lata.

Studia magisterskie z kolei są podzielone na 4 semestry, i wymagają odbycia tylko 4 tygodniowej praktyki, prowadzonej przez zawodowych pielęgniarzy. Ukończenie studiów II stopnia, pozwala również zdobyć specjalizację z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, internistycznego, rodzinnego, czy rodzinnego. Jednak wymaga to minimum 2-letniego stażu pracy. Oprócz studiów wyższych konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Czego uczy się pielęgniarka na studiach i jak wygląda jej praca?

Niewiele z nas wie, iż każda pielęgniarka kończy studia medyczne. Wbrew pozorom pielęgniarstwo nie jest takie proste i przyjemne. Studia wyższe na kierunku pielęgniarstwa, to nie tylko wiedza na temat podstawowej opieki czy pomocy, ale także wiedza na temat anatomii, fizjologii, patologii, oraz biochemii.

Zawód pielęgniarki jest bardzo złożony, wymaga skupienia, umiejętności pracy pod presją czasu, a także zaangażowania. Praca pielęgniarki nie polega tylko na doglądaniu pacjenta, ale również na szeregu czynności medycznych. Wykonywanie zastrzyków, sprawdzenie temperatury ciała, pomiar ciśnienie, zmiana opatrunków, obsługa urządzeń medycznych czy asystowanie przy operacji, to tylko kilka z wielu obowiązków pielęgniarki.

Kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej, osoba, która ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwa, posiada kwalifikacje, które obejmują:

 • Rozpoznanie i ocenę stanu zdrowia osoby chorej
 • Wykonanie podstawowych badań
 • Wykonywanie zabiegów-leczniczych, rehabilitacyjnych pielęgnacyjnych
 • Profilaktykę chorób
 • Pielęgnowanie osób niepełnosprawnych
 • Edukację prozdrowotną

Każda pielęgniarka ma możliwość dalszego kształcenia, i korzystania z rozwoju. Jest to bardzo dobry argument do tego, aby piąć się po szczeblach kariery i awansować. Najważniejsze jest jednak posiadanie umiejętności praktycznych, oraz teoretycznych.

Prawo do wykonywania zawodu

Po ukończeniu studiów najważniejszym czynnikiem jest uzyskanie dyplomu. Oprócz dyplomu należy jeszcze spełnić dodatkowo kilka warunków, aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu i móc pracować jako pielęgniarka. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu należy posiadać:

 • Polskie obywatelstwo
 • Zaświadczenie o odbytym stażu podyplomowym
 • Zdolność do czynności prawnych
 • Bardzo dobry stan zdrowia
 • Dyplom Polskiej szkoły pielęgniarskiej

Gdzie może pracować pielęgniarka?

Studia zazwyczaj zapewniają wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych, prawa oraz norm etycznych. Pielęgniarka jest w stanie zadbać o prawidłową opiekę nad pacjentami, oraz udzielić profesjonalnej pomocy. Po nabyciu praw do wykonywania zawodu każda pielęgniarka musi zostać wpisana do rejestru pielęgniarek, dopiero wtedy może podjąć pracę w zawodzie. Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji pielęgniarka może podjąć pracę w:

 • Oddziałach szpitalnych
 • Poradniach specjalistycznych
 • Stacjach pogotowia ratunkowego
 • Uzdrowiskach
 • Sanatoriach
 • Domach pomocy społecznej
 • Ośrodkach opieki paliatywnej

Otwartość, cierpliwość, szacunek i umiejętność pracy z chorymi to tylko kilka z cech dobrej pielęgniarki. Bez względu na to gdzie pracuje, i ile lat poświęciła na naukę, każda pielęgniarka musi być silna, opanowana i niezłomna psychicznie.

Comments are closed.