Transplantacja Zdrowie Dysfunkcja Integracji Sensorycznej (DIS): Przyczyny, Objawy i Terapia

Dysfunkcja Integracji Sensorycznej (DIS): Przyczyny, Objawy i Terapia

dysfunkcja integracji sensorycznej

DIS, czyli Dysfunkcja Integracji Sensorycznej, to zaburzenie neurologiczne wpływające na sposób, w jaki mózg przetwarza informacje sensoryczne. Terapia sensoryczna może być skutecznym podejściem w leczeniu DIS, pomagającą w integracji i regulacji bodźców sensorycznych.

Dysfunkcja Integracji Sensorycznej – na czym to polega?

Dysfunkcja Integracji Sensorycznej (DIS) to zaburzenie neurologiczne, które wpływa na sposób, w jaki mózg przetwarza informacje sensoryczne. Osoby z DIS mają trudności w prawidłowym odbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu bodźców zmysłowych, takich jak dźwięki, zapachy, dotyk, wzrok czy ruch. Mogą reagować nadmiernie lub niedostatecznie na bodźce sensoryczne, co może wpływać na ich funkcjonowanie emocjonalne, społeczne i motoryczne. Terapia sensoryczna jest często stosowana w leczeniu DIS, mając na celu poprawę integracji sensorycznej i regulację bodźców.

Dysfunkcja Integracji Sensorycznej – przyczyny

Przyczyny Dysfunkcji Integracji Sensorycznej (DIS) nie są w pełni poznane, ale istnieje kilka teorii na ten temat. Jedną z nich jest teoria genetyczna, która sugeruje, że niektóre dzieci mogą mieć predyspozycje genetyczne do wystąpienia DIS. Inna teoria sugeruje, że DIS może być wynikiem zaburzeń rozwojowych mózgu lub nieprawidłowości w strukturach neuronalnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji sensorycznych. Czynniki środowiskowe, takie jak narażenie na toksyny czy urazy mózgu, również mogą mieć wpływ na rozwój DIS. Jednak dokładne przyczyny DIS wymagają dalszych badań.

Dysfunkcja Integracji Sensoryczne i jej objawy

Dysfunkcja Integracji Sensorycznej (DIS) może manifestować się różnorodnymi objawami, które dotyczą różnych obszarów funkcjonowania. Oto niektóre z potencjalnych objawów DIS:

 • Nadwrażliwość sensoryczna: Osoby z DIS mogą reagować nadmiernie na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, zapachy, dotyk czy światło. Mogą przejawiać przesadne reakcje, np. na głośne dźwięki, intensywne światło czy delikatny dotyk.
 • Niedowrażliwość sensoryczna: Z drugiej strony, osoby z DIS mogą wykazywać niedostateczne reakcje na bodźce sensoryczne. Mogą być mniej wyczulone na dotyk, temperaturę, ból czy inne bodźce, co może prowadzić do ryzyka zranień.
 • Trudności w koordynacji ruchowej: Osoby z DIS mogą mieć trudności w precyzyjnych ruchach, takich jak pisanie, ubieranie się czy korzystanie z narzędzi. Mogą również mieć trudności w utrzymaniu równowagi i koordynacji między różnymi częściami ciała.
 • Trudności w koncentracji i organizacji: Osoby z DIS mogą mieć trudności w koncentracji i skupieniu uwagi, szczególnie w sytuacjach, w których występuje dużo bodźców sensorycznych. Mogą również mieć trudności w organizacji i planowaniu działań.
 • Problemy emocjonalne i zachowanie: DIS może wpływać na emocjonalne i behawioralne reakcje, prowadząc do frustracji, niepokoju, nadmiernego podniecenia lub trudności w regulacji emocji. Osoby z DIS mogą mieć również trudności w społecznych interakcjach i adaptacji do nowych sytuacji.

Warto pamiętać, że objawy DIS mogą się różnić w zależności od jednostki. Ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą, takim jak terapeuta zajmujący się integracją sensoryczną, w celu dokładnej oceny i diagnozy zaburzenia.

Diagnostyka i leczenie DIS

Diagnostyka Dysfunkcji Integracji Sensorycznej (DIS) obejmuje ocenę przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak terapeuta zajmujący się integracją sensoryczną, neurolog lub psycholog. Diagnoza opiera się na obserwacji objawów oraz ocenie funkcjonowania sensorycznego i integracji bodźców sensorycznych. Leczenie DIS zazwyczaj obejmuje terapię sensoryczną, która ma na celu poprawę integracji sensorycznej, regulację bodźców i rozwijanie umiejętności adaptacyjnych. Terapia sensoryczna wykorzystuje różnorodne techniki i ćwiczenia, które mają na celu dostarczanie kontrolowanych bodźców sensorycznych w celu poprawy funkcjonowania sensorycznego i integracji. W ramach terapii sensorycznej mogą być stosowane techniki takie jak wspinanie się po drabinkach, skakanie na trampolinie, balansowanie na końskim huśtawce, manipulacja różnymi materiałami takimi jak piasek czy glina, oraz inne zadania, które pomagają regulować i integrować bodźce sensoryczne.

W przypadkach, gdy DIS wiąże się z innymi zaburzeniami, może być również konieczne wprowadzenie terapii wspomagającej, takiej jak terapia mowy, terapia behawioralna czy terapia zajęciowa. Ważne jest, aby terapia była spersonalizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka, uwzględniając jego specyficzne objawy i trudności. Regularne sesje terapeutyczne, a także praca we współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu wdrożenia odpowiednich strategii i modyfikacji środowiskowych, mogą przynieść korzyści i pomóc osobom z DIS w poprawie funkcjonowania sensorycznego i codziennego życia.

Dysfunkcji Integracji Sensorycznej – czy to zaburzenie SI?

Tak, Dysfunkcja Integracji Sensorycznej (DIS) odnosi się do zaburzenia integracji sensorycznej (SI). Integracja sensoryczna odnosi się do zdolności mózgu do przetwarzania informacji sensorycznych z różnych zmysłów i efektywnej organizacji i reakcji na te bodźce. W przypadku DIS, występuje trudność w prawidłowej integracji i przetwarzaniu bodźców sensorycznych, co prowadzi do różnych objawów i trudności w funkcjonowaniu. Stosuje się różne terminy, takie jak Dysfunkcja Integracji Sensorycznej, Problemy Integracji Sensorycznej lub Zaburzenia Integracji Sensorycznej, aby opisać to zaburzenie. Wszystkie te terminy odnoszą się do tej samej koncepcji zaburzenia integracji sensorycznej.

Dysfunkcja Integracji Sensorycznej – gdzie szukać pomocy?

Jeśli szukasz pomocy w związku z dysfunkcją integracji sensorycznej, istnieje kilka miejsc, gdzie można znaleźć wsparcie i poradę. Oto kilka sugestii:

 • Terapeuci zajęciowi: Zwróć się do terapeuty zajęciowego, który specjalizuje się w terapii integracji sensorycznej. Terapeuci zajęciowi są wyszkoleni w pracy z osobami z dysfunkcją integracji sensorycznej i mogą pomóc w diagnozie oraz opracowaniu planu terapeutycznego.
 • Specjalistyczne centra: Skontaktuj się z ośrodkami lub centrami specjalizującymi się w diagnozie i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. W niektórych miastach istnieją specjalne placówki, które oferują szeroki zakres usług dla osób z tym zaburzeniem.
 • Szkoły i przedszkola: Skonsultuj się z nauczycielami, dyrektorami szkół lub przedszkoli, aby dowiedzieć się, czy mają doświadczenie w pracy z dziećmi z dysfunkcją integracji sensorycznej. Często szkoły mają specjalistów, którzy mogą wspierać dzieci w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z sensoryką.
 • Grupy wsparcia dla rodziców: Szukaj grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej. Możesz znaleźć takie grupy online lub lokalnie, gdzie będziesz mógł wymieniać się doświadczeniami, uzyskiwać wsparcie emocjonalne i zdobywać informacje na temat najlepszych praktyk.
 • Internet i literatura: Wiele wartościowych informacji na temat dysfunkcji integracji sensorycznej można znaleźć online. Istnieje wiele stron internetowych, forów dyskusyjnych i grup społecznościowych, gdzie można zdobyć wiedzę i porozmawiać z innymi osobami dotkniętymi tym zaburzeniem. Można również przeczytać książki lub artykuły naukowe na temat tematu.

Pamiętaj, że w przypadku wszelkich trudności związanych z dysfunkcją integracji sensorycznej zawsze warto skonsultować się z lekarzem, który może skierować cię do odpowiednich specjalistów i instytucji.

Dysfunkcja Integracji Sensorycznej – jak sobie radzić w codziennym życiu?

Dysfunkcja integracji sensorycznej może wpływać na codzienne funkcjonowanie, ale istnieje wiele strategii i technik, które mogą pomóc radzić sobie z tym zaburzeniem. Oto kilka praktycznych wskazówek:

 • Utwórz przewidywalne rutyny: Stabilność i przewidywalność mogą pomóc w zmniejszeniu niepokoju związanego z bodźcami sensorycznymi. Stwórz codzienne rutyny i harmonogramy, aby zapewnić poczucie porządku i bezpieczeństwa.
 • Twórz spokojne otoczenie: Stwórz w domu lub miejscu pracy spokojne otoczenie, które będzie sprzyjać koncentracji i redukcji nadmiaru bodźców sensorycznych. Możesz użyć miękkiego oświetlenia, dźwiękochłonnych materiałów na podłodze, a także usunąć lub ograniczyć bodźce, które przeszkadzają.
 • Stosuj techniki regulacji sensorycznej: Wypróbuj różne techniki regulacji sensorycznej, które pomogą ci zrelaksować się lub skupić w trudnych sytuacjach. Może to obejmować głębokie oddychanie, masaż, ćwiczenia fizyczne, słuchanie muzyki, korzystanie z cięższych przedmiotów lub inne metody, które działają dla ciebie.
 • Dostosuj otoczenie: Zidentyfikuj bodźce sensoryczne, które wywołują dyskomfort lub nadwrażliwość, i dostosuj swoje otoczenie w celu ich minimalizacji. Możesz zastosować zmiany, takie jak używanie słuchawek dźwiękochłonnych, korzystanie z okularów przeciwsłonecznych w pomieszczeniach jasno oświetlonych lub unikanie ubrań o nieprzyjemnych wrażeniach dotykowych.
 • Utrzymuj zdrowy styl życia: Dbaj o swoje ogólne zdrowie fizyczne i emocjonalne. Odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna i wystarczająca ilość snu mogą wpłynąć na poziom stresu i ogólną regulację sensoryczną.
 • Komunikuj się i edukuj: Wyjaśnij swoje potrzeby i trudności innym osobom w swoim otoczeniu. Komunikuj się otwarcie z rodziną, przyjaciółmi, nauczycielami czy współpracownikami, aby zrozumieli, jak mogą ci pomóc i zaoferować wsparcie. Edukuj również innych na temat dysfunkcji integracji sensorycznej, aby zwiększyć świadomość i zrozumienie w społeczności.

Dysfunkcja Integracji Sensorycznej  a stopień niepełnosprawności – jak to wygląda od strony ZUS?

W przypadku oceny stopnia niepełnosprawności związanej z dysfunkcją integracji sensorycznej, od strony ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) proces może różnić się w zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje, ale warto skonsultować się z lokalnymi przepisami i instytucjami.

W większości krajów ZUS lub podobne instytucje mają kryteria oceny niepełnosprawności, które obejmują różne obszary funkcjonowania, w tym zdolności sensoryczne. W przypadku dysfunkcji integracji sensorycznej, ocena będzie opierać się na dokładnym zbadaniu i dokumentacji medycznej.

Proces może obejmować:

 • Diagnoza i dokumentacja medyczna: Konieczne będzie przedstawienie dokumentacji medycznej, takiej jak raporty lekarskie, wyniki badań diagnostycznych i oceny terapeutów zajęciowych, które potwierdzają diagnozę dysfunkcji integracji sensorycznej oraz jej wpływ na codzienne funkcjonowanie.
 • Ocena funkcjonalności: ZUS może przeprowadzić własną ocenę funkcjonalności, która może obejmować badanie lekarskie, analizę dokumentacji medycznej i/lub ocenę specjalistycznego zespołu.
 • Kryteria oceny niepełnosprawności: ZUS będzie się opierał na określonych kryteriach oceny niepełnosprawności, które są ustalone w przepisach prawa danego kraju. Te kryteria uwzględniają różne aspekty funkcjonowania, takie jak zdolność do samodzielnej opieki, komunikacji, pracy czy uczestnictwa w społeczeństwie. Dysfunkcja integracji sensorycznej będzie oceniana w kontekście tych kryteriów.

Ważne jest skonsultowanie się z lokalnymi przepisami i specjalistami, takimi jak prawnicy specjalizujący się w prawie niepełnosprawności, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procesu oceny niepełnosprawności w Twoim konkretnym kraju i jakie korzyści lub wsparcie może być dostępne od strony ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *