Transplantacja Specjalizacje lekarskie Jakie choroby leczy psychiatra?

Jakie choroby leczy psychiatra?

psychiatra

Dziedzina psychiatrii zajmuje się badaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób bądź zaburzeń psychicznych. Najczęściej pacjent wymaga dobrania odpowiedniej farmakologii, która pozwala mu na normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. Psychiatra jest specjalistą, który podczas leczenia skupia się na wielu uwarunkowaniach – biologicznym, psychologicznym, rodzinno-genetycznym oraz społecznym.

zaburzenia psychiczne

Choroby oraz zaburzenia psychiczne

Niestety wciąż istnieje w społeczeństwie stygmatyzacja zaburzeń oraz chorób psychicznych. Pomimo szerzenia wiedzy odnośnie chorych, wielu pacjentów czuje się wykluczonych. Uwarunkowania ukazują, iż każdy może w pewnym momencie swojego życia potrzebować pomocy specjalisty. Psychiatra Kraków poprzez odpowiednie badania rozpoznać może wiele chorób oraz zaburzeń, należą do nich m.in.: ADHD, autyzm, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, dolegliwości psychosomatyczne, nadpobudliwość, nerwica natręctw, otępienie bądź schizofrenia. Właściwa diagnostyka umożliwia również wykrycie różnego typu traum, zaburzeń lękowych, nastroju, nerwicowych, odżywiania, osobowości, psychicznych, psychotycznych, snu, zachowania lub otępienia.

Istnieje wiele niepokojących objawów, które powinny nas zaalarmować oraz zmusić do umówienia się na wizytę psychiatryczną. Bardzo ważne jest również obserwowanie naszych bliskich. Wiele osób boi się przyznać do posiadania określonych symptomów bądź w ogóle ich nie zauważa. Co powinno nas zaniepokoić? Nagłe pojawienie się zaburzeń emocjonalnych, osobowości lub percepcji. Z czasem mogą się one stać coraz bardziej uciążliwe. Jeżeli już leczymy się psychiatrycznie, a nasz stan drastycznie się pogorszył, niezwłocznie powinniśmy się skontaktować z naszym lekarzem. Okazać się może, iż dobrane zostało złe leczenie, a farmakologia wyrządza więcej szkody niż pożytku.

Terapia dla osób uzależnionych

Czasami osoba chora wymaga leczenia w odpowiednim ośrodku. Psychiatra Warszawa obejmuje również pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków lub innych zachowań. Terapia dla uzależnionych Kraków odbywać się może nie tylko w formie zamkniętej, ale również w formie cyklicznych spotkań. Jednak jeżeli jej odbycie nie pomogło choremu, powinien on wraz z lekarzem psychiatrą dobrać inny sposób leczenia.

Leczenie uzależnień jest niezwykle pracochłonne oraz wymagające. Osoba uzależniona przede wszystkim musi zdać sobie sprawę z destrukcyjności danego zachowania. Oczywiście bardzo ważne jest wsparcie bliskich, jednak nie są oni w stanie zmusić osoby uzależnionej do całkowitego porzucenia nałogu, jeżeli ona nie będzie chciała tego zrobić.

Comments are closed.