Kim jest neonatolog?

neonatolog

Neonatolog to specjalista, który zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem schorzeń u noworodków. Jego opiece podlegają zarówno zdrowe, jak i chore dzieci, do momentu ukończenia 4 tygodnia życia. Na czym polega praca neonatologa?

Kim jest neonatolog?

Neonatolog to lekarz, który specjalizuje się w profilaktyce, diagnozowaniu oraz leczeniu najmłodszych pacjentów, tuż po ich przyjściu na świat. Lekarz bada zdrowe dzieci, jednak pod jego opieką znajdują się również te, u których istnieje podejrzenie nieprawidłowego rozwoju. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również wcześniaki lub dzieci, u których choroby wykryto jeszcze w okresie płodowym lub zaraz po urodzeniu. Zadaniem neonatologa jest dokładne przebadanie każdego noworodka. Specjalista sprawdza jego ruchy oraz ocenia ogólny stan zdrowia.

Jak wygląda praca neonatologa?

Zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko podlega opiece neonatologa jeszcze przed narodzinami. Dzieje się tak w momencie, gdy matka choruje lub gdy w badaniach prenatalnych wykryto wady płodu. Zadaniem neonatologa jest określenie wytycznych, które mają dotyczyć prawidłowego prowadzenia ciąży, terminu porodu oraz możliwości wykonania zabiegów ratujących zdrowie i życie niemowlaka. Jednak nie każdy niemowlak znajdujący się w łonie matki wymaga jego opieki. Taka konieczność najczęściej zachodzi dopiero po narodzinach.

Pierwszym zadaniem neonatologa jest ocena jego stanu w skali Apgar. Ocenie podlega przede wszystkim zabarwienie skóry, praca serca, reakcja na bodźce zewnętrzne, napięcie mięśni oraz oddech. Następnie dziecko jest ważone oraz mierzone. Neonatolog sprawdza również głowę, kręgosłup, narządy wewnętrzne, przepływ krwi przez tętnice, kolana, stawy biodrowe, stopy, narządy płciowe, podniebienie i język.

Takie działania są niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia noworodka. Jednak musi działać szybko, bowiem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, trzeba podjąć odpowiednie kroki. Ciężki wady rozwojowe niejednokrotnie ujawniają się dopiero po porodzie. Wtedy najczęściej niemowlak musi pozostać na oddziale patologii noworodków.

Wskazania do wizyty u neonatologa

Choć neonatolog bada każdego noworodka tuż po porodzie, istnieje możliwość, że niepokojące sygnały dla rodziców pojawią się dopiero w domu. Do poradni neonatologicznej powinni zgłaszać się rodzice noworodków, których zaniepokoi cokolwiek w zachowaniu lub wyglądzie dzieci. Objawy, które mogą budzić niepokój, to m.in.:

 • nadmierna senność
 • mała aktywność ruchowa
 • brak apetytu
 • zaburzenia oddychania
 • wszelkie zmiany skórne
 • biegunki, zaparcia, wymioty
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • brak reakcji na bodźce zewnętrzne
 • zaburzenia związane z odruchami fizjologicznymi
 • bladość skóry
 • drgawki

Im wcześniej rodzice zdecydują się na pomoc specjalisty, tym lepiej dla zdrowia, a czasem nawet i życia dziecka. Bardzo istotne jest jak najszybsze znalezienie przyczyny owych nieprawidłowości. Wykrycie ich we wczesnym stadium pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Jak przygotować się do wizyty?

Wiadomo już, kiedy należy zgłosić się do poradni neonatologicznej. Jednak rodzice powinni pamiętać o zabraniu ze sobą książeczki zdrowia dziecka. Równie ważna może okazać się karta przebiegu ciąży, wyniki przeprowadzanych badań oraz wszelka dokumentacja medyczna – wypis ze szpitala, który zawiera informacje dotyczące porodu, stanu zdrowia noworodka po urodzeniu. Dla lekarza istotne będą parametry urodzeniowe, wykonane czynności oraz badania na oddziale noworodkowym. Neonatolog w swoim gabinecie bada dziecko fizykalnie. Rozwój psychofizyczny również podlega ocenie lekarza. Jeśli będzie to konieczne, zleci on odpowiednie badania diagnostyczne, m.in.: badanie krwi, USG jamy brzusznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *