Transplantacja Zdrowie Terapia McKenziego – Skuteczne leczenie bólu kręgosłupa

Terapia McKenziego – Skuteczne leczenie bólu kręgosłupa

terapia mckenziego

Terapia McKenziego, znana również jako mechanoterapia McKenziego, to forma terapii fizycznej stosowana w leczeniu bólu kręgosłupa. Opiera się na zasadzie samoleczenia, gdzie pacjent aktywnie uczestniczy w terapii poprzez wykonywanie specjalnych ćwiczeń i technik. Terapia Mckenziego skupia się na identyfikacji i zmianie nieprawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić do bólu, poprzez odpowiednie rozciąganie, stabilizację i mobilizację kręgosłupa. Jest często stosowana w przypadku bólu pleców, szyi i innych dysfunkcji kręgosłupa, a jej celem jest zmniejszenie bólu, przywrócenie funkcji i samodzielne zarządzanie objawami przez pacjenta.

Terapia McKenziego – na czym polega?

Terapia McKenziego opiera się na unikalnym podejściu diagnostycznym i terapeutycznym, które skupia się na ocenie i leczeniu bólu kręgosłupa oraz problemów związanych z ruchem. Terapeuci wykorzystują szczególne techniki badawcze, aby zidentyfikować charakter bólu i ustalić, jakie ruchy i pozycje mogą go nasilać lub łagodzić.

Na podstawie tych informacji terapeuta Mckenziego opracowuje indywidualny program terapeutyczny, który często obejmuje specjalne ćwiczenia i techniki manipulacyjne. Celem terapii jest zmniejszenie bólu, przywrócenie prawidłowej funkcji kręgosłupa i nauczenie pacjenta samodzielnego zarządzania swoimi objawami.

Podczas terapii McKenziego pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia. Otrzymuje instrukcje dotyczące odpowiednich ćwiczeń, które ma wykonywać samodzielnie w domu. W miarę postępu terapeuta monitoruje reakcję pacjenta na terapię i dostosowuje program, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Terapia McKenziego – skąd pochodzi nazwa?

Nazwa „Terapia McKenziego” pochodzi od nazwiska nowozelandzkiego fizjoterapeuty, Robina McKenziego. Robin McKenzie (1931-2013) był czołowym specjalistą w dziedzinie leczenia dysfunkcji kręgosłupa i bólu pleców. Przez wiele lat pracował nad opracowaniem i doskonaleniem swojego podejścia terapeutycznego, które opiera się na samoleczeniu i aktywnym zaangażowaniu pacjenta. Jego badania i praktyka zaowocowały rozwojem tej metody terapeutycznej, która później została nazwana jego nazwiskiem – Terapią McKenziego. Metoda ta zyskała międzynarodowe uznanie i jest obecnie stosowana na całym świecie w leczeniu schorzeń kręgosłupa.

Terapia McKenziego – do kogo jest kierowana – wskazania

Terapia McKenziego może być stosowana w różnych przypadkach problemów kręgosłupa i związanych z nimi objawów. Oto kilka wskazań, dla których terapia McKenziego może być skierowana:

 • Ból pleców: Terapia McKenziego jest szczególnie skuteczna w przypadku bólu pleców o charakterze przewlekłym, nawracającym lub związanym z ruchem. Może obejmować ból w dolnej, środkowej lub górnej części pleców.
 • Ból szyi: Osoby cierpiące na ból szyi, szczególnie związany z ruchem, mogą również skorzystać z terapii McKenziego. Mogą to być przypadki bólu szyi związanego z wadami postawy, napięciem mięśniowym lub zmianami degeneracyjnymi.
 • Dyskopatia: Terapia McKenziego może być stosowana w przypadkach dyskopatii, czyli schorzenia krążka międzykręgowego. Może pomóc w łagodzeniu objawów takich jak ból pleców, ból promieniujący do kończyn czy ograniczenie ruchomości kręgosłupa.
 • Rwa kulszowa: Rwa kulszowa, spowodowana uciskiem nerwu kulszowego, może być traktowana za pomocą terapii McKenziego. Poprzez odpowiednie ćwiczenia i techniki manipulacyjne można zmniejszyć ból i poprawić funkcję.
 • Inne schorzenia kręgosłupa: Terapia McKenziego może być również stosowana w przypadku innych schorzeń kręgosłupa, takich jak zwyrodnienie krążka międzykręgowego, spondyloza, zapalenie stawów kręgosłupa czy skrzywienie kręgosłupa.

Terapia McKenziego może być stosowana w różnych schorzeniach kręgosłupa, takich jak ból pleców, szyi, dyskopatia, rwa kulszowa czy zwyrodnienie krążka międzykręgowego. Jednak skuteczność terapii może się różnić w zależności od indywidualnego przypadku, dlatego ważne jest skonsultowanie się z wykwalifikowanym terapeutą McKenziego, który dokładnie oceni i dostosuje terapię do konkretnych potrzeb pacjenta. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest unikalny, dlatego ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub wykwalifikowanym terapeutą McKenziego w celu dokładnej oceny i ustalenia, czy terapia ta jest odpowiednia dla danej osoby.

Terapia McKenziego – przeciwwskazania

Terapia McKenziego może być przeciwwskazana lub wymagać ostrożności w niektórych przypadkach. Oto kilka przykładów:

 • Ostre urazy kręgosłupa: Jeśli wystąpił niedawny uraz kręgosłupa, takie jak złamanie, skręcenie lub stłuczenie, może być konieczne unikanie terapii McKenziego do momentu ustabilizowania się stanu pacjenta. W takich przypadkach zwykle konieczne jest najpierw leczenie i rehabilitacja w celu zmniejszenia bólu i przywrócenia stabilności kręgosłupa.
 • Poważne schorzenia kręgosłupa: Niektóre poważne schorzenia kręgosłupa, takie jak zaawansowana osteoporoza, nowotwory kręgosłupa lub zakażenie kręgosłupa, mogą wymagać specjalistycznego leczenia i terapii. Terapia McKenziego może nie być odpowiednia w tych przypadkach i może być konieczne skonsultowanie się z lekarzem specjalistą.
 • Niewydolność neurologiczna: W przypadku pacjentów z istotnymi deficytami neurologicznymi, takimi jak utrata czucia, niedowład lub paraliż, terapia McKenziego może wymagać dostosowania lub być niewskazana. W takich przypadkach leczenie powinno być skonsultowane z lekarzem neurologiem lub specjalistą w dziedzinie rehabilitacji.
 • Ciąża: Podczas ciąży istnieją zmiany hormonalne i fizyczne, które mogą wpływać na stabilność i funkcję kręgosłupa. Terapia McKenziego podczas ciąży może wymagać dostosowania i indywidualnego podejścia. Wskazane jest skonsultowanie się z lekarzem lub fizjoterapeutą specjalizującym się w terapii w okresie ciąży.

Jak wygląda terapia McKenziego?

Terapia McKenziego jest indywidualnie dostosowanym programem leczenia, który obejmuje ocenę, diagnozę i terapię problemów związanych z kręgosłupem. Oto ogólny opis tego, jak może wyglądać sesja terapii McKenziego:

 • Wywiad i ocena: Podczas pierwszej wizyty terapeuta przeprowadzi szczegółowy wywiad, aby zebrać informacje na temat historii choroby, objawów pacjenta oraz czynników nasilających lub łagodzących ból. Następnie zostanie przeprowadzona ocena postawy, ruchomości kręgosłupa i ewentualnych deficytów funkcjonalnych.
 • Testy i badania: Terapeuta może przeprowadzić specjalne testy diagnostyczne, które pomogą zidentyfikować rodzaj bólu i zlokalizować źródło problemu. Mogą to być testy ruchowe, palpacyjne, oporowe lub neurologiczne.
 • Terapia i ćwiczenia: Na podstawie wyników oceny terapeuta opracuje indywidualny plan terapeutyczny. Program ten może obejmować różne techniki terapeutyczne, takie jak manipulacje kręgosłupa, rozciąganie, mobilizacje lub techniki samoaplikacji. Terapeuta nauczy pacjenta odpowiednich ćwiczeń i technik, które ma wykonywać samodzielnie w domu, aby poprawić swoje objawy.
 • Edukacja pacjenta: Ważnym elementem terapii McKenziego jest edukacja pacjenta na temat jego stanu i sposobu samodzielnego zarządzania objawami. Pacjent otrzymuje wskazówki dotyczące postawy, ergonomii, unikania czynników nasilających ból i samoopieki w celu zapobiegania nawrotom.
 • Kontynuacja terapii: Terapia McKenziego to proces, który często wymaga regularnych sesji terapeutycznych. Terapeuta monitoruje postępy pacjenta, dostosowuje program terapeutyczny i wprowadza ewentualne zmiany w zależności od reakcji pacjenta na terapię.

Terapia McKenziego może być przeprowadzana zarówno przez fizjoterapeutów specjalizujących się w tej metodzie, jak i przez innych wykwalifikowanych specjalistów. Ważne jest, aby znaleźć doświadczonego terapeutę, który przeprowadzi dokładną ocenę i dostosuje terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jakie są metody terapii McKenziego?

Terapia McKenziego opiera się na różnych metodach i technikach, które są stosowane w leczeniu problemów kręgosłupa. Oto kilka podstawowych metod stosowanych w terapii McKenziego:

 • Ruchy powtarzane i kierunkowe: Terapia McKenziego skupia się na wykonywaniu określonych ruchów powtarzanych i kierunkowych, które mają na celu zmniejszenie bólu, poprawę zakresu ruchu i przywrócenie funkcji kręgosłupa. Ruchy te mogą obejmować ekstensję (skierowanie w tył), fleksję (skierowanie w przód), boczną fleksję (skierowanie na boki) lub rotację kręgosłupa.
 • Techniki manipulacyjne i mobilizacje: Terapeuta McKenziego może stosować techniki manipulacyjne i mobilizacje kręgosłupa w celu przywrócenia właściwej pozycji i ruchomości kręgów. Techniki te są precyzyjnie dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i przeprowadzane są z ostrożnością.
 • Ćwiczenia samodzielne: Ważnym elementem terapii McKenziego są ćwiczenia samodzielne, które pacjent wykonuje w domu. Pacjent jest nauczany odpowiednich technik samoaplikacji i ćwiczeń, które mają na celu zmniejszenie bólu, poprawę postawy i wzmocnienie mięśni kręgosłupa. Systematyczne wykonywanie tych ćwiczeń pomaga w utrzymaniu efektów terapii.
 • Edukacja i samopomoc: Terapia McKenziego zakłada silny nacisk na edukację pacjenta i samopomoc. Pacjent jest informowany na temat swojego stanu, przyczyn bólu i sposobów radzenia sobie z objawami. Otrzymuje wskazówki dotyczące postawy, ergonomii, unikania czynników nasilających ból i samoopieki w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu.

Terapia McKenziego i jej skuteczność

Terapia McKenziego jest szeroko stosowana w leczeniu schorzeń kręgosłupa i dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego. Istnieje wiele badań naukowych i obserwacyjnych oceniających skuteczność tej terapii, które dostarczają pozytywnych wyników.

W badaniach klinicznych przeprowadzanych na pacjentach z bólem pleców, wyniki sugerują, że terapia McKenziego może przynieść znaczną poprawę objawów bólowych, zwiększenie zakresu ruchu, poprawę funkcji i zmniejszenie częstości nawrotów bólu. Terapia ta jest również stosowana w leczeniu innych schorzeń kręgosłupa, takich jak dyskopatia, rwa kulszowa czy szyjny zespół bólowy.

Jedną z zalet terapii McKenziego jest jej skoncentrowanie na samoleczeniu i samopomocy. Pacjent jest aktywnie zaangażowany w swoje leczenie poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń i technik samodzielnego zarządzania objawami. To podejście daje pacjentom kontrolę nad swoim zdrowiem i pozwala na długoterminowe samoopiekę.

Jednak skuteczność terapii McKenziego może różnić się w zależności od indywidualnego przypadku i odpowiedzi pacjenta. Niektóre osoby mogą odnieść szybką poprawę, podczas gdy inne mogą wymagać dłuższego okresu terapii lub różnych technik. Istotne jest również przestrzeganie zaleceń i kontynuowanie ćwiczeń samodzielnych w celu utrzymania efektów terapii.

Terapia McKenziego – gdzie można z niej skorzystać i ile kosztuje?

Terapia McKenziego jest szeroko dostępna w wielu klinikach fizjoterapeutycznych i ośrodkach rehabilitacyjnych na całym świecie. Można ją znaleźć u wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy specjalizują się w tej metodzie terapeutycznej. Oto kilka miejsc, gdzie można skorzystać z terapii McKenziego:

 • Prywatne kliniki fizjoterapeutyczne: W prywatnych klinikach fizjoterapeutycznych można znaleźć wykwalifikowanych terapeutów McKenziego. Takie kliniki zazwyczaj oferują usługi fizjoterapeutyczne w zakresie różnych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, w tym terapii McKenziego.
 • Ośrodki rehabilitacyjne: Ośrodki rehabilitacyjne, takie jak szpitale, kliniki rehabilitacyjne czy ośrodki zdrowia, również często oferują terapię McKenziego jako część swojego programu rehabilitacji. Tam można skonsultować się z fizjoterapeutą specjalizującym się w tej metodzie.
 • Fizjoterapia online: W ostatnich latach popularność zdobywa także fizjoterapia online, która umożliwia pacjentom dostęp do terapii McKenziego z wykorzystaniem komunikacji wideo. Można skorzystać z usług licencjonowanych fizjoterapeutów oferujących sesje online.

Koszt terapii McKenziego może różnić się w zależności od regionu, typu placówki i doświadczenia terapeuty. Ceny mogą być ustalane w oparciu o sesję terapeutyczną lub pakiet sesji. Zaleca się skontaktowanie się z konkretnymi placówkami lub fizjoterapeutami w celu uzyskania informacji na temat kosztów terapii McKenziego. W niektórych przypadkach terapia McKenziego może być pokrywana przez ubezpieczenie zdrowotne, dlatego warto skonsultować się z ubezpieczycielem w celu sprawdzenia zakresu pokrycia i ewentualnego zwrotu kosztów terapii.

 

One Comment

 1. Paulina

  26 lipca 2023 at 12:50

  Mi na bóle kręgosłupa, zwłaszcza szyjnego, bardzo pomogła zmiana poduszki na taką z medycznego sklepu. Znajomi polecili mi stronkę https://materace-viscotherapy.pl/20-poduszki-visco-do-spania, z której ostatecznie skorzystałam i uważam że to była bardzo dobra decyzja, a ulga przyszła bardzo szybko.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *