Transplantacja Zdrowie Wirowanie oraz podstawy użytkowania wirówek laboratoryjnych

Wirowanie oraz podstawy użytkowania wirówek laboratoryjnych

wirowka laboratoryjna

Wirówki są wykorzystywane do rozdziału frakcji o różnych wartościach sedymentacji, czyli opadania. Wykorzystywane są w codziennej praktyce laboratoriów badawczych w placówkach edukacyjnych i medycznych. Stosowane są w analizach fizycznych, biologicznych, biochemicznych itd.

Zastosowanie wirówek to między innymi:

  • odwirowywanie osadów
  • rozdzielanie emulsji
  • rozdzielanie elementów morfotycznych krwi
  • izolacja kwasów nukleinowych z materiału biologicznego

Podczas wirowania frakcje mieszaniny o różnych gęstościach. Mogą to być mieszaniny składające się z cieczy jak również mieszanin cieczy i ciał stałych. Wykorzystuje się działanie siły odśrodkowej, która swoją wielkością wielokrotnie przewyższa działanie siły grawitacji dzięki czemu proces sedymentacji jest znacznie szybszy. Probówki umieszczane są w rotorze, którego ilość obrotów dochodzi od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy obrotów. Mieszanina po procesie wirowania zostaje podzielona na frakcje umiejscawiające się pod względem swojej gęstości odpowiednio: o największej (na dole probówki) do najmniejszej (na górze).

Użytkowanie wirówki – o czym należy pamiętać?

Koniecznie zamknijmy pokrywę urządzenia przed rozpoczęciem wirowania!

Probówki muszą być odpowiednia zrównoważone – oznacza to, że jeżeli wkładamy np. dwie probówki to muszą one znajdować się naprzeciwko siebie, aby zrównoważyć siły wytwarzające się w trakcie obracania rotora; mówiąc prosto każda probówka powinna mieć swoją parę naprzeciwko siebie. Jeżeli zaniedbamy tą czynność musimy liczyć się z szybkim uszkodzeniem rotora! Co więcej, waga próbek również powinna być jak najbardziej zbliżona, dlatego zaleca się, aby ważyć próbki przed umieszczeniem w wirówce co wydłuży żywotność urządzenia.

Rozmiar probówek, które chcemy wprowadzić do wirówki mogą nie pasować do otworów. W takim wypadku należy zaopatrzyć się w adapter, który pomoże dostosować rozmiar.

Wirówki laboratoryjne mogą być wyposażone w systemy zapewniające stałą temperaturę dla prób, które takich warunków wymagają. Zakres temperatur dostępnych w urządzeniach waha się zazwyczaj od -20 do 40 st. C.

Pamiętajmy, aby stanowisko przeznaczone dla wirówki posiadało wypoziomowany blat.

Wirówki są jednym z najczęściej używanych sprzętów w codziennej pracy laboratorium. W związku z tym wymaga ona odpowiedniej konserwacji i czyszczenia. Pamiętajmy, aby przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyłączyć zasilanie elektryczne. Wirówkę należy czyścić przy pomocy ściereczki nasączonej detergentem o obojętnym pH, (6-8) aby nie uszkodzić anodowanych części takich jak wirniki czy płyty redukcyjne. Po czyszczeniu należy upewnić się, że wszystkie części są osuszone. Wirówek nie należy dezynfekować przy użyciu promieniowania UV, beta i gamma ani innymi źródłami promieniowania o wysokiej energii. Czyszczenie należy przeprowadzać co 10 -15 cykli wirowania, jednocześnie nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *