Transplantacja Na czasie Czy hipochondria to więcej niż strach przed chorobą?

Czy hipochondria to więcej niż strach przed chorobą?

hipochondria

Hipochondria, znana również jako zaburzenie hipochondryczne, to rodzaj zaburzenia somatoformicznego, charakteryzującego się obsesyjnym lękiem przed poważną chorobą, mimo braku rzeczywistych medycznych dowodów na jej istnienie. Osoby z hipochondrią często mają tendencję do przesadnego interpretowania fizycznych objawów jako dowodów na obecność groźnej choroby, co może znacząco wpływać na ich życie i funkcjonowanie.

Warto zaznaczyć, że od momentu mojego ostatniego przeszkolenia w 2021 roku, termin „hipochondria” zastąpiono terminem „zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne związane z chorobami” w nowej klasyfikacji DSM-5, która bardziej odzwierciedla rzeczywistą naturę tego zaburzenia.

Hipochondria – na czym polega te zaburzenie?

Hipochondria, znana również jako zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne związane z chorobami w klasyfikacji DSM-5, to rodzaj zaburzenia psychologicznego, które charakteryzuje się nadmiernym lękiem i przekonaniem, że osoba jest poważnie chora, pomimo braku rzeczywistych medycznych dowodów na obecność choroby. Osoby z hipochondrią często analizują swoje ciało w nadmierny sposób, przeszukują internet w poszukiwaniu informacji o chorobach, stale szukają potwierdzenia diagnozy u różnych lekarzy, a nawet unikają kontaktu z służbą medyczną z obawy przed potwierdzeniem swoich lęków. Ten nieuzasadniony lęk i przekonanie o własnej chorobie powoduje znaczący dyskomfort i zakłócenia w życiu codziennym, a osoby z hipochondrią często zmagają się z silnym stresem i niepokojem.

Hipochondria i jej charakterystyczne objawy

Hipochondria, zwana również zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym związanym z chorobami, manifestuje się poprzez charakterystyczne objawy, które wpływają na zachowanie i myślenie osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Oto kilka charakterystycznych objawów hipochondrii:

 • Obsesyjne myśli o chorobach: Osoby z hipochondrią mają częste i obsesyjne myśli o swoim zdrowiu. Skupiają się na możliwości zachorowania na poważne choroby, nawet jeśli brakuje rzeczywistych dowodów na ich obecność.
 • Nadmierne skupienie na ciele: Osoby z hipochondrią często dokładnie analizują swoje ciało w poszukiwaniu jakichkolwiek zmian, bólu lub nieprawidłowości. Mogą stale monitorować swoje zdrowie i reagować na najdrobniejsze fizyczne objawy.
 • Wyszukiwanie informacji medycznych: Osoby cierpiące na hipochondrię często szukają informacji na temat różnych chorób, diagnoz i objawów w internecie lub innych źródłach, co może prowadzić do nadmiernego zatrudnienia i zbędnego zwiększenia lęku.
 • Ciągła wizyta u lekarzy: Z powodu silnego lęku przed chorobami, osoby z hipochondrią często regularnie konsultują się z różnymi lekarzami w celu potwierdzenia swoich przekonań, pomimo braku rzeczywistych medycznych dowodów na chorobę.
 • Unikanie wizyt u lekarza: Paradoksalnie, niektóre osoby z hipochondrią unikają wizyt u lekarzy z obawy, że otrzymają negatywną diagnozę lub że ich obawy zostaną zbagatelizowane.
 • Zaburzenia emocjonalne: Hipochondria często towarzyszy silny lęk, niepokój i stres, co może znacząco wpłynąć na samopoczucie i jakość życia osoby z tym zaburzeniem.

Warto zauważyć, że osoby z hipochondrią nie udają swoich objawów ani lęków o chorobę; są one autentycznymi uczuciami i reakcjami na ich postrzeganie własnego zdrowia. W przypadku podejrzenia hipochondrii lub wystąpienia podobnych objawów, ważne jest skonsultowanie się z doświadczonym specjalistą, który może dokładnie zdiagnozować i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Hipochondria i jej przyczyny

Przyczyny hipochondrii nie są jednoznacznie określone, ale wiadomo, że to skomplikowane zaburzenie może mieć różne czynniki wywołujące. Nie ma jednej konkretnej przyczyny, ale istnieją pewne czynniki, które mogą wpływać na rozwinięcie tego zaburzenia. Oto niektóre z potencjalnych przyczyn hipochondrii:

 • Lęk i osobowość: Osoby z hipochondrią mogą mieć skłonność do doświadczania silnego lęku oraz trudności w radzeniu sobie z niepewnością. Cechy osobowości, takie jak nadmierna ostrożność, perfekcjonizm i skupianie się na negatywnych aspektach, mogą wpływać na powstawanie tego zaburzenia.
 • Doświadczenia życiowe: Traumatyczne wydarzenia, przewlekły stres, utrata bliskich lub wcześniejsze doświadczenia związane z poważnymi chorobami u siebie lub innych mogą wpływać na rozwinięcie hipochondrii.
 • Przedeptańcze zjawisko: Czasami, gdy osoba doświadcza pewnych objawów lub chorób, które zostają niezdiagnozowane lub zbagatelizowane przez lekarzy, może to prowadzić do wzmocnienia przekonania o własnej chorobie i nasilonego lęku.
 • Wzorce myślenia: Osoby z hipochondrią mogą mieć skłonność do negatywnego i katastroficznego myślenia. Interpretując zwykłe objawy jako dowód na poważne choroby, nasilają swoje lęki i obawy.
 • Zaburzenia lękowe: Osoby z hipochondrią mogą jednocześnie cierpieć na inne zaburzenia lękowe, takie jak zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy fobia społeczna, co może wpływać na nasilenie objawów hipochondrii.
 • Czynniki genetyczne i biologiczne: Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów, niektóre badania sugerują, że hipochondria może mieć pewne podłoże genetyczne lub biologiczne.

Warto podkreślić, że hipochondria jest złożonym zaburzeniem i zazwyczaj powstaje w wyniku kombinacji różnych czynników. Profesjonalna ocena i diagnoza są niezbędne, aby zrozumieć przyczyny konkretnego przypadku i zaplanować odpowiednie leczenie lub terapię psychologiczną.

Hipochondria – diagnostyka i leczenie

Diagnostyka hipochondrii opiera się na dokładnym wywiadzie medycznym oraz obserwacji charakterystycznych objawów i zachowań. Lekarz może postawić diagnozę hipochondrii, jeśli osoba przez co najmniej sześć miesięcy regularnie obawia się chorób, mimo braku rzeczywistych medycznych dowodów na ich istnienie. Ponadto, muszą występować inne charakterystyczne objawy związane z hipochondrią, takie jak obsesyjne myśli o zdrowiu, ciągłe badania i wizyty u lekarzy czy unikanie kontaktu z służbą medyczną.

Leczenie hipochondrii zazwyczaj obejmuje terapię poznawczo-behawioralną (TPB) jako metodę pierwszego wyboru. TPB pomaga pacjentom identyfikować irracjonalne myśli i wzorce myślenia związane z lękiem o zdrowie. Terapeuci pomagają pacjentom rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z lękiem i zmniejszać nadmierną koncentrację na zdrowiu.

Inne formy terapii, takie jak terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness) czy terapia interpersonalna, mogą również być stosowane, aby pomóc w zarządzaniu lękami i poprawie funkcjonowania psychospołecznego.

W niektórych przypadkach, jeśli hipochondria jest bardzo uciążliwa i utrudnia codzienne funkcjonowanie, lekarz może również rozważyć zastosowanie leków przeciwdepresyjnych lub leków przeciwlękowych w celu złagodzenia objawów lękowych i obsesyjnych.

Ważne jest, aby osoba z hipochondrią pracowała w bliskiej współpracy z doświadczonym specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego, który może odpowiednio zdiagnozować i zaplanować odpowiednie leczenie. Terapia poznawczo-behawioralna, w połączeniu z wsparciem ze strony rodziny i bliskich, może pomóc pacjentowi osiągnąć znaczącą poprawę i lepiej radzić sobie z lękiem o zdrowie.

Hipochondria – jak żyć z osobą z takim zaburzeniem?

Życie z osobą cierpiącą na hipochondrię może być wymagające, ale zrozumienie i odpowiednie podejście mogą pomóc zminimalizować wpływ tego zaburzenia na waszą relację. Oto kilka wskazówek, jak żyć z osobą z hipochondrią:

 • Wykazuj zrozumienie i wspieraj: Staraj się zrozumieć, że lęki i obawy związane z hipochondrią są autentycznymi uczuciami osoby z tym zaburzeniem. Wspieraj ją i okazuj wsparcie emocjonalne w trudnych momentach.
 • Unikaj potwierdzania lęków: Staraj się nie podtrzymywać obsesji o zdrowiu przez potwierdzanie domniemanych chorób. Zamiast tego, zachęcaj osobę do skonsultowania się z lekarzem i przeprowadzenia odpowiednich badań medycznych, jeśli to konieczne.
 • Unikaj umniejszania lęków: Unikaj zbytniego umniejszania obaw osoby z hipochondrią, ale staraj się zachować równowagę, unikając również nadmiernej uwagi na te lęki.
 • Rozmawiaj o emocjach: Zachęcaj osobę do otwartej rozmowy o swoich lękach i emocjach, ale unikaj utwierdzania jej w obsesyjnych myślach.
 • Edukuj się na temat hipochondrii: Dowiedz się więcej na temat hipochondrii i jakie jest jej postępowanie, aby lepiej zrozumieć zachowanie osoby dotkniętej tym zaburzeniem.
 • Zachęcaj do terapii: Zachęć osobę do podjęcia terapii poznawczo-behawioralnej (TPB) lub innej terapii psychologicznej, która może pomóc w zarządzaniu lękami i obsesyjnymi myślami o zdrowiu.
 • Unikaj potwierdzania zachowania obsesyjno-kompulsyjnego: Staraj się nie podtrzymywać zachowania obsesyjno-kompulsyjnego osoby z hipochondrią, np. unikaj wspólnego szukania informacji medycznych w Internecie czy zachęcania do wykonywania nieuzasadnionych badań medycznych.
 • Dbaj o swoje zdrowie psychiczne: Życie z osobą cierpiącą na hipochondrię może być stresujące, więc pamiętaj o opiece nad własnym zdrowiem psychicznym i znajdź wsparcie dla siebie, jeśli tego potrzebujesz.

Jeśli życie z osobą cierpiącą na hipochondrię jest dla Ciebie trudne i wpływa negatywnie na Twoje zdrowie psychiczne, rozważ skonsultowanie się z psychoterapeutą, który może pomóc Ci radzić sobie z sytuacją i podpowie odpowiednie techniki komunikacji i zachowania, aby wasza relacja była bardziej harmonijna.

Hipochondria – ciekawostki

Oto kilka ciekawostek na temat hipochondrii:

 • Zmiana nazwy: W 2013 roku, wraz z wprowadzeniem DSM-5, termin „hipochondria” został zastąpiony przez „zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne związane z chorobami”. Ta zmiana miała na celu lepsze odzwierciedlenie natury tego zaburzenia i uniknięcie negatywnych konotacji związanych z terminem „hipochondria”.
 • Osoby z hipochondrią mogą doświadczać tzw. efektu Nocebo: Podobnie jak efekt placebo, efekt nocebo polega na wpływie oczekiwań i przekonań na nasze ciało. Osoby z hipochondrią mogą doświadczać negatywnych objawów, nawet jeśli brak rzeczywistych czynników medycznych, ponieważ wierzą, że choroba może wystąpić.
 • Wpływ mediów i Internetu: Dostęp do informacji medycznych w Internecie może pogłębiać lęki i obawy osób z hipochondrią. Szukanie objawów chorób i samodzielne diagnozowanie na podstawie informacji z Internetu może wzmocnić przekonania o własnej chorobie.
 • Skłonność do badań medycznych: Osoby cierpiące na hipochondrię mogą często poddawać się wielu badaniom medycznym, aby potwierdzić swoje przekonania o zdrowiu. To może prowadzić do nadmiernej konsumpcji zasobów medycznych.
 • Występowanie u różnych płci: Hipochondria występuje u obu płci, jednak niektóre badania sugerują, że może być nieco bardziej powszechna u kobiet.
 • Współwystępowanie z innymi zaburzeniami: Osoby z hipochondrią mogą jednocześnie cierpieć na inne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
 • Wpływ na życie codzienne: Hipochondria może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie, relacje społeczne i jakość życia osoby z tym zaburzeniem.
 • Terapia poznawczo-behawioralna: Terapia poznawczo-behawioralna jest uważana za najskuteczniejszą formę leczenia hipochondrii i może pomóc osobom z tym zaburzeniem radzić sobie z lękami i obsesyjnymi myślami o zdrowiu.

Warto pamiętać, że każda osoba może reagować inaczej na hipochondrię i skuteczność leczenia może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *