Transplantacja Specjalizacje lekarskie Geriatra – lekarz specjalista dla seniorów

Geriatra – lekarz specjalista dla seniorów

geriatra

Geriatrzy specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu chorób charakterystycznych dla starszego wieku oraz w zapobieganiu i zarządzaniu schorzeniami przewlekłymi u seniorów. Geriatria to dziedzina medycyny zajmująca się opieką zdrowotną i leczeniem osób starszych. .

Geriatra – kim jest?

Geriatra to lekarz specjalizujący się w opiece zdrowotnej i leczeniu osób starszych, czyli geriatrii. Geriatrzy diagnozują i leczą choroby związane z wiekiem, prowadzą profilaktykę i rehabilitację seniorów oraz koordynują opiekę nad pacjentami wymagającymi kompleksowej opieki medycznej i społecznej.

Kiedy należy skorzystać z pomocy geriatry?

Z pomocy geriatry można skorzystać, gdy pojawią się problemy zdrowotne związane z wiekiem, takie jak choroby przewlekłe, trudności z poruszaniem się, zaburzenia pamięci, depresja, osłabienie siły mięśniowej, spadek funkcji poznawczych czy trudności w samoobsłudze. Geriatrzy są w stanie zapewnić kompleksową opiekę medyczną seniorom i pomóc w utrzymaniu jak najwyższej jakości życia w starszym wieku.

Co leczy geriatra?

Geriatra diagnozuje i leczy choroby związane z wiekiem, takie jak:

  • choroby układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca),
  • choroby układu oddechowego (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • choroby metaboliczne (np. cukrzyca),
  • choroby neurologiczne (np. choroba Alzheimera, Parkinsona),
  • choroby reumatyczne (np. artretyzm),
  • choroby onkologiczne

Geriatrzy pomagają także w zarządzaniu lekami oraz monitorowaniu ich skutków ubocznych u seniorów, co jest szczególnie ważne, ponieważ osoby starsze często przyjmują wiele leków równocześnie.

Jak wygląda opieka geriatryczna?

Opieka geriatryczna składa się z wielu elementów i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Geriatrzy przede wszystkim diagnozują i leczą choroby związane z wiekiem oraz prowadzą profilaktykę i rehabilitację seniorów. Ważnym elementem opieki geriatrycznej jest również koordynacja opieki nad pacjentem przez różnych specjalistów, takich jak lekarze innych specjalności, fizjoterapeuci, psycholodzy czy pracownicy socjalni. Geriatrzy mogą również pomóc seniorom w planowaniu opieki długoterminowej i wspierać ich i ich rodziny w procesie starzenia się.

Jakie badanie zleca geriatra?

Geriatra może zlecić wiele różnych badań, w zależności od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Do najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych u osób starszych należą badania laboratoryjne, takie jak morfologia krwi, badania biochemiczne czy badania hormonalne. Geriatrzy często zlecają także badania obrazowe, takie jak:

  • tomografia komputerowa (TK),
  • rezonans magnetyczny (MRI)
  • ultrasonografia (USG)

Inne badania, które geriatrzy mogą zlecić, to badania funkcji poznawczych, testy wydolności fizycznej, ocena ryzyka upadków, badanie wzroku i słuchu, ocena funkcjonowania układu moczowego i jelitowego oraz ocena funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

Czy opieka geriatry jest darmowa?

Opieka geriatryczna w Polsce jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc w ramach publicznej służby zdrowia może być udzielana bezpłatnie lub za odpłatnością odpowiadającą tzw. wartości ryczałtowej świadczenia. Pacjenci, którzy mają wykupione ubezpieczenie zdrowotne, korzystają z bezpłatnych usług geriatrycznych na takich samych zasadach, jak z innych specjalizacji medycznych. W prywatnych placówkach medycznych, gdzie można uzyskać usługi geriatryczne, pobierana jest odpłatność za wizytę oraz za dodatkowe badania diagnostyczne i zabiegi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *